Кафедра автотехнічного забезпечення

0102 Завідувач кафедри, доктор технічних наук Дем’янчук Борис Олександрович, автор понад 160 наукових праць, зокрема: 6-х монографій, 3-х підручників, 7-и навчальних посібників, 55-ти винаходів, чисельних статей у фахових виданнях за напрямом – живучість, експлуатація та відновлення озброєння і військової техніки, а також теорія і моделювання складних систем. Неодноразово приймав участь у міжнародних та національних конференціях. Є неодноразовим переможцем Всеукраїнських і Всеармійських конкурсів «Винахід – 2007 – 2017». На Всеармійських конкурсах «Кращій винахід року»: у 2014 році став переможцем патент «Спосіб захисту пунктів управління з електронною апаратурою»; у 2015 році став переможцем патент «Спосіб загоризонтної технічної розвідки». Отримані дипломи першого ступеню.

Кафедра автотехнічного забезпечення Військової академії (м. Одеса) створена спільною директивою Міністра оборони України та Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України від 02.08.2014 р. №Д-332/1/7.

003Кафедра здійснює підготовку магістрів, які навчаються за спеціальністю 274 “Автомобільний транспорт”, за спеціалізацією “Автомобілі та автомобільне господарство”.

                                   Головні завдання кафедри:

- організація і ведення усіх видів навчальної, методичної та наукової і науково-технічної діяльності на кафедрі;

- організація наукових досліджень, впровадження їх результатів у навчальний процес і у практику військ, вдосконалення навчально-матеріальної бази та керівництво науковою роботою магістрантів; - систематичне узгодження навчальних планів, програм підготовки магістрів із Замовником – Центральним автомобільним управлінням Озброєння Збройних Сил України та виконання його розпоряджень і рекомендацій;

005004- забезпечення високого рівня підготовки і професійної майстерності випускників-офіцерів з питань організації автотехнічного забезпечення в умовах сучасних бойових дій;

- патріотичне виховання курсантів, формування дисциплінованих, морально-психологічно стійких, вольових офіцерів-випускників, які здатні вміло та високопрофесійно керувати автомобільною службою у військах.

На кафедрі здійснюється викладання дисциплін з професійної та практичної підготовки:
- автотехнічне забезпечення;
- організація роботи автомобільної служби;
- основи розвитку озброєння та військової техніки;
- моделювання процесів забезпечення.

Навчально – матеріальна база кафедри

006007Заняття на кафедрі проводяться з використанням сучасних мультимедійних засобів навчання, програмного забезпечення та макетів з автотехнічного забезпечення. Це дозволяє суттєво покращити не лише рівень викладання, але й забезпечити високу наочність матеріалу, ефективність його сприйняття. Курсанти використовують сучасні спеціалізовані класи.

Наукова робота на кафедрі

Професорсько-викладацький склад кафедри веде активну науково-дослідницьку роботу (НДР) в напрямках удосконалення надійності і живучості автомобільних засобів, ефективності системи їх експлуатації та відновлення при пошкодженнях. НДР кафедри відома не тільки в Україні, але і за кордоном. Це характеризують наступні результати роботи НПП: 12 – наукових монографій; 8 – підручників; 78 – навчальних посібників; 257 – наукових статей у фахових виданнях та у наукових журналах, що включені в Міжнародні наукометрічні бази; 65 – винаходів, 6 – винаходів є переможцями Всеукраїнських і Всеармійських конкурсів «Кращій винахід року».


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі