Освітньо-наукові та навчальні програми

1. НП 255 ДФ 2018

2. НП 255 ДФ 2019

3. ОНП 255 ДФ 2018

4. ОНП 255 ДФ 2019

5. ОНП 255 ДФ 2021 проєкт на обговорення

Рецензії, відгуки на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка”

1. Таблиця пропозицій та рекомендації рецензентів після закінчення громадського обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка

2. Рецензія-відгук доктора технічних наук, професора, Заслуженого винахідника України В. Коцюруби на проєкт освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка

3. Рецензія-відгук доктора технічних наук, професора В. Сівака на проєкт освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка

4. Рецензія-відгук кандидата технічних наук, доцента Г. Радзівілова на проєкт освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі